Logoland

Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je poremećaj socijalne anksioznosti kada osoba doživljava strah kada je u socijalnim situacijama. Osoba je sposobna za govor ali nije sposobna da govori u određenim situacijama. Ne postoji jedan uzrok selektivnog mutizm.Takve osobe biraju da budu tihe u određenim situacijama, dok je istina u stvari da one usled svoje ekstremne anksioznosti ostaju neme.

Neka deca koja polaze u novu školu ili grupu često su tiha u početku, a druga biraju da ne govore sa određenim ljudima. To nije selektivni mutizam već  stidljivost ili nedostatak razumevanja jezika. Važno je pokušavati da razgovarate sa detetom čak iako ono ne reaguje (prihvatite neverbalne odgovore) i uključivati ih u male grupe. Ako trajanje mutizma nastavi duže od mesec dana nakon što su preduzete mere da se dete integriše, najbolje je potražiti stručan savet decijeg psihologa I po potrebi logopeda.

Ciljevi tretmana selektivnog mutizma su da se poveća samopouzdanje ,smanji anksioznost, i poveća poverenje u socijalnim okruženjima. Fokus ne treba biti na govoru nego snižavanju stepena anksioznosti i razvijanju poverenja. Ukoliko ti procesi mogu biti dostignuti, verbalizacija će uslediti.