Logoland

DISLALIJA

Dislalija je artikulacioni poremećaj koji se ispoljava kroz nepravilnost ili nemogućnost izgovora pojedinih glasova. Uzroci dislalija mogu biti organski, sredinski, nasledni i psihološki. Ovaj poremećaj podrazumeva da dete ima uredan sluh, normalnu inteligenciju i razvijene ostale jezičke strukture
Javlja se kao:

  • omisija (kada dete ne izgovara pojedine glasove kada je njihov razvojni period prošao)
  • supstitucija (kada dete zamenjuje određeni glas glasom koji već postoji)
  • distorzija (kada je određeni glas u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora glasa)

Jedan je od najčešćih govornih poremećaja kod dece (20-40%) čije netretiranje dovodi do trajnih nepravilnosti u izgovoru

Ukoliko se na vreme ne počne tretiranje artikulacionih teškoća i ukoliko dete u predškolskom uzrastu ne izgovara pravilno sve glasove, problem se može odraziti na savladavanje čitanja i pisanja.
Zamena određenih glasova u izgovoru dovodi do grešaka u pisanju.

IZGOVORNE NORME

  • Do druge godine dete treba da izgovara glasove: A, O, E,  M, P, B
  • Između druge i treće godine dete treba pravilno da izgovara glasove I, U, J, T, D, K, G, N, NJ, V, F, H
  • Od 3 god i 6 meseci do četvrte godine treba pravilno da izgovara S, Z, C ,Ć, Đ
  • Od četvrte do pete godine Š, Ž, Č, Dž, L
  • Do 5 godina i 6 meseci Lj, R

Svako odstupanje od pravilnog izgovora zahteva logopedski tretman.