Logoland

TOMATIS

Pronalazač i osnivač ove metode je Alfred Tomatis. On je završio medicinske studije i specijalizirao ORL. Dugo je radio u Parizu kao specijalista za glas. Tomatis je u svojim radovima postavio jasnu razliku imeđu čujenja i slušanja. Slušanje ne znači samo imati želju da se nešto čuje. Slušanje je auditivna percepcija tj  način na koji se primljeni zvuk sluša i obrađuje.

Tomatis metoda je sistem za treniranje slušanja. Slušanje je akcija koja se prekida kada mozak više ne može da se adaptira svom akustičnom okruženju. Pojam „slušati“  ne treba poistovetiti sa pojmom „čuti“. Oštećenja slušanja koja je uvideo Tomatis mogu biti razna: pogrešno razumevanje, nemogućnost mozga da se adaptira svom okruženju, emotivna uznemirenost i teškoće u prilagođavanju.

Tomatis metoda je tehnika koja se sprovodi uporedo sa ostalim tehnikama koje se sprovode na klasičnom tretmanu. Ova metoda značajno smanjuje trajanje klasičnog  tretmana, potpuno je bezbedna i može da se koristi u bilo kom uzrastu.

Metoda se sprovodi preko TalksUp uredjaja koji poseduje određeni program napravljen tako da uz pomoć muzike i glasa stimuliše mozak;  i Infini slušalica koje poseduju koštanu i vazdušnu provodljivost i putem kojih osoba sluša muziku. Muzički snimci se sastoje od Mocartovih dela, koja su bogata visokim harmonicima i visokim frekvencijama koje sadrže Tomatis filtere i pomažu da se adekvatno stimuliše auditorni sistem.

Sistem po kom Tomatis metod radi poseduje jedinstven način rada koji se zove „gating“. Auditorni sistem mora da ima mogućnost konstantne adaptacije na akustično okruženje tako što će detektovati promene na informacije koje prima i pokušati da previdi dolazeću informaciju. „Gating“ je  sistem ALTERNRANJA između dva audio kanala koji šalju istu informaciju sa različitom frekvencijom i različitim intenzitetom. Ta dva audio kanala su obeležena sa C1 ( slab intenzitet i niska frekvencija) i C2 ( jak intenzitet i visoka frekvencija).

logoland

Zastupljena su dva načina prenosa zvuka:

  1. koštana provodljivost ( kroz vibrator na slušalicama)
  2. vazdušna provodjivost ( kroz slušalice)

Brzina prenosa zvuka između C1 i C2 može da se podesi. Vreme prenosa zvuka između C1 i C2 kanala kada se prenos vrši koštanim putem se naziva „delay“. To je u stvari period koji protekne od percepcije zvuka do akcije slušnih mišića. Vreme prenosa zvuka kada se prenos vrši vazdušnim putem se naziva „precession“ i to je proces obrnutog smera tj od C2 prema C1

Gating se preko kostiju se dešava uvek prvi i ima za cilj da pripremi telo za dolazak poruke vazdušnim putem. Tada je uvo spremno da primi poruku. Gating drži mozak u stanju konstantne budnosti zbog stalne razmene informacija.

logoland

Oblasti primene Tomatis metode:

  • Pažnja
  • Učenje
  • Govor i jezik
  • Poremećaji iz spektra autizma
  • Motoričke sposobnosti
  • Glas i muzikalnost
  • Učenje stranih jezika
  • Priprema za rođenje deteta
logoland

Protokol:

Pre početka Tomatis terapije, licencirano lice za rad će proći sa Vama intervju tokom kog će uzeti anamnezu od Vas o istoriji razvoja deteta. Nakon toga će uraditi TED testiranje na osnovu kojeg se pravi individualni plan rada i određuje se program koji će dete slušati u tom ciklusu. Jedan ciklus traje 14 dana. To znači da dete svakoga dana ima tretmane sa eventualnom pauzom od dan, dva u toku jednog ciklusa. Nakon završenog prvog ciklusa pravi se pauza četiri do šest nedelja. U toku te pauze neophodno je raditi sa detetom klasične tretmane na kojima je poželjno korišćenje forbrain ili infini slušalica, kao i soundsory slušalica. Nakon toga se radi TED testiranje pred drugi ciklus slušanja Tomatisa na osnovu kog se opet određuje program koji je odgovarajuć. Nakon drugog ciklusa pauza je šest do osam nedelja i nakon toga se sluša treći ciklus Tomatisa. Tri ciklusa su minimum koji dete treba da odsluša.