Logoland

USLUGE

logoland

Usluge koje pružamo

Logopedsko-edukativni kabinet LOGOLAND pruža sledeće usluge:

logoland

Logoped

U okviru našeg centra pružamo sledeće usluge logopeda:

 • logopedska dijagnostika i individualni  tretman svih razvojnih, govorno-jezičkih, komunikacijskih i stečenih poremećaja kod dece, adolescenata i odraslih
 • izdavanje potvrda za upis u školu/na fakultet
 • trijažno testiranje za vrtiće i škole
 • savetodavni rad sa porodicom/vaspitačima/nastavnicima
 • logopedska preventiva- sistematski pregledi (periodično)
 • tretman reedukacije psihomotorike
 • priprema za školu, razvoj fine motorike, grafomotorike, pretčitalačkih veština itd.
 • program rane intervencije i stimulacije
 • ALGO metoda čitanja
 • TOMATIS tretmani
 • Tretmani gutanja i žvakanja
 • Digitalna manipulacija
logoland

PSIHOLOG

ČLAN STRUČNOG TIMA

U okviru našeg centra pružamo i usluge psihologa, kao deo timske procene, dopunu logopedskoj dijagnostici, praćenje rezultata tretmana ili kao zasebnu uslugu:

 • procena intelektualnih sposobnosti
 • procena zrelosti za školu
 • savetodavni rad
 • pružanje stručne podrške deci, mladima i porodici u prevazilaženju razvojnih, porodičnih kriza, psihološkog stresa i traume:
  ✓ teškoće u prilagođavanju na vrtić/školu
  ✓ strahovi
  ✓ teškoće u učenju, školski neuspeh
  ✓ agresivno ponašanje
  ✓ problemi sa spavanjem/u ishrani/regulisanju higijenskih navika
  ✓ noćno mokrenje
  ✓ adolescentne krize
  ✓ razvod u porodici itd.
  ✓ usporen psihomotorni razvoj
logoland

Defektolog-oligofrenolog

ČLAN STRUČNOG TIMA

U okviru našeg centra pružamo i usluge defektologa-oligofrenologa:

 • defektoloska dijagnostika i individualni  tretman svih razvojnih psihomotornih poremećaja kod dece
 • savetodavni rad sa porodicom/vaspitačima/nastavnicima
 • defektološka preventiva- sistematski pregledi (periodično)
 • tretman reedukacije psihomotorike
 • rana intervencija
 • skrining razvoja
logoland

pedagog

ČLAN STRUČNOG TIMA

U okviru našeg centra pružamo i usluge pedagoga:

 • pedagoška procena deteta
 • individualni savetodavni rad sa roditeljima
 • grupni savetodavni rad
 • tretmanski rad sa detetom
 • podrška i obuka roditelja za rad sa detetom