Logoland

ALGO METODA

logoland
logloland decak i devojcica

Algo sistem za rano čitanje

Algo sistem za rano čitanje je inovativni sistem namenjen početnom opismenavanju dece. Sastoji se iz didaktičkog sredstva, ALGO slovarice, i razrađenog postupka obučavanja “korak po korak” koji omogućavaju detetu da čitalačke početke osvoji na optimalan način: usklađen sa njegovim razvojnim potrebama i samom detetu zabavan i privlačan.

Algo sistem je:

  • Usklađen sa karakteristikama našeg pisama i savremenim naučnim saznanjima o čitalačkim počecima
  • Primenljiv na ranom predškolskom uzrastu, već od 4. godine – što je optimalan period za početak obuke u čitanju
  • Nastao na osnovu udruživanja praktičnog iskustva i naučnog saznanja.

Algo obuka čitanju u trajanju od 36 susreta omogućava bezbolan prolazak krozkapiju čitalačkog sveta deci koja tek uče svoja prva sova. Deca koja već znaju ećinu slova, ali još uvek ne čitaju reči i rečenice, imaju na raspolaganju ubrzanu ALGO obuku od 18 susreta.

U ALGO sistemu, deca prolaze kroz niz pažljivo osmišljenih i naučno utemeljenih aktivnosti koje ih postupno vode od prvih slova do čitanja rečenica.

Usvajanje čitanja na predškolskom uzrastu imaće dugoročne pozitivne efekte kako na kognizivni razvoj tako i na uspešno savladavanje školskih zadataka, jer se od prvaka u brojnim zadacima implicitno očekuje da imaju razvijenu čitalačku veštinu na nivou razumevanja

Uz ALGO model se:

  • unapređuje fonemaska svest deteta,
  • osnažuje radna memorija deteta,
  • grade se stabile i čvrste dvostruke glas-slovo veze
  • stiče osećaj samostalnog otkrivanja sveta slova i reči jer je u sam materijal utkan princip kontrole greške.

Osvajanjem čitanja dete ne osvaja samo ovu složenu funkciju i predupređuje buduće probleme čitanja već i unapređuje mnoge kognitivne veštine, osnažuje bazu svakog učenja koja je temelj budućeg školskog uspeha i saznanja uopšte!

Efekat obuke je proizveo promene koje su neočekivane za decu ranog predškolskog perioda- koja su pohađala kroz ALGO program. Veze glas-slovo su bile čvrste, ravnomerne i za mala i veika slova (što kod drugih tipova obučavanja nije slučaj) i automatizovane te su početni čitalački koraci bili sigurni i stabilni.

Tekst preuzet sa sajta www.algocentar.rs