Logoland

DIGITALNA MANIPULACIJA

logloland decak i devojcica

Digitalna manipulacija jeste pasivno vežbanje mišića artikulatornog aparata da precizno izvedu određeni pokret, pasivno vežbanje, jer terpeut svojim prstima, a ne dete svojom voljom, pomaže mišićima da izvedu pokret, odnosno da dete izgovori slog. Mišići pamete šemu akcije, stvaraju se engrami i dete uključuje volju i prelazi na aktivno vežbanje i autimatizaciju pokreta do spontanog govorenja.
Digitalnom manipulacijom, mi, prvo pasivno, postavljamo mišiće u artikulatorni položaj, za to vreme izgovaramo slog koji se artikuliše i tako detetu dajemo i motorni i auditivni model akcije. Dovoljan broj pasivnog ponavljanja, stvoriće “znanje” kako se izgovara određeni slog, a dovoljan broj prisećanja, aktivnog ponavljanja i korigovanja, automatizovaće motornu šemu. Digitalnom manipulacijom učimo dete da izgovara slogove i integriše ih u reči.
Literatura- „Digitalna manipulacija”, Vuković Ranko, Centar za eduaciju samoglasnici, 2020